ท่าเรือรัษฎา ไปเกาะพีพี ราคา เวลา ไปท่าเรือต้นไทร

ท่าเรือรัษฎา ไปเกาะพีพี ราคา เวลา ไปท่าเรือต้นไทร

 • ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ถนนท่าเรือใหม่ หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต 83000
 • จากภูเก็ตไปเกาะ พี พี ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ด้วยเรือเฟอร์รี่ เรือใหญ่ แอร์เย็นฉ่ำ
 • เรือเฟอร์รี่ ออกเวลา 08:30 11:00 13:30 13:45 15:00 ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
 • ค่าเรือไปเกาะพีพี ราคา ผู้ใหญ่ 600 บาท/เที่ยว, เด็ก 450 บาท/เที่ยว
 • จากภูเก็ต เฟอร์รี่ โปรฯ รอบ 08:30 และ 13:30 ผู้ใหญ่และเด็ก 450 บาท/เที่ยวต่อท่าน (ราคา ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันออกเดินทาง)
 • สปีดโบ๊ท ออกเวลา 08:30 09:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:30 14:00 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
 • ราคา ผู้ใหญ่ 800 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว
 • จากภูเก็ต สปีดโบ๊ท โปรฯ รอบ 09:00 10:30 11:00 14:00 ผู้ใหญ่ 700 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว (ราคา ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันออกเดินทาง ก่อนตั๋วเต็ม)
 • ซื้อราคาโปรฯ คลิกที่นี่ !!!

ตารางเรือไปเกาะพีพี ท่าเรือไปเกาะพีพี จากภูเก็ต

ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต
เวลาออก
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี
เวลาถึง
ผู้ใหญ่
ราคา
เด็ก 4-11 ปี
ราคา
เรือ
08:30 09:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
09:00 10:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
10:30 11:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
11:00 12:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
12:30 13:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
13:30 14:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
14:00 15:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
08:30 10:30-11:30 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
11:00 13:00 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
13:30 15:30 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
13:45 15:45 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
15:00 17:00 600 บาท 400 บาท เฟอร์รี่
08:30 10:00 1150 บาท 1050 บาท สปีดโบ๊ท
08:30 11:30 800 บาท 700 บาท เฟอร์รี่
12:30 14:00 1150 บาท 1050 บาท สปีดโบ๊ท
13:30 15:00 1150 บาท 1050 บาท สปีดโบ๊ท
13:45 16:45 800 บาท 700 บาท เฟอร์รี่
14:00 15:30 900 บาท 700 บาท สปีดโบ๊ท
ไป หาดแหลมตง, SAii Phi Phi Island Village, PP Erawan Palm Resort, Phi Phi Holiday Resort, Zeavola Resort & Spa, Phi Phi Natural Resort.

ท่าเรือรัษฎา ไปเกาะลันตา

ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต
เวลาออก
เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน
เวลาถึง
ผู้ใหญ่
ราคา
เด็ก 4-11 ปี
ราคา
เรือ
08:30 12:45 1000 บาท 750 บาท เฟอร์รี่
08:30 10:00 1500 บาท 1000 บาท สปีดโบ๊ท
12:00 13:30 1500 บาท 1000 บาท สปีดโบ๊ท
12:30 14:00 1500 บาท 1000 บาท สปีดโบ๊ท
08:30 13:30 3400 บาท 2000 บาท สปีดโบ๊ท
08:30 11:00 2000 บาท 1200 บาท สปีดโบ๊ท

ท่าเรือรัษฎาไปอ่าวนาง ท่าเรืออ่าวนาง นพรัตน์ธารา

ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต
เวลาออก
อ่าวนาง ท่าเรือนพรัตน์ธารา
เวลาถึง
ผู้ใหญ่
ราคา
เด็ก 4-11 ปี
ราคา
เรือ
08:30 10:30 700 บาท 500 บาท เฟอร์รี่

ท่าเรือรัษฎาไป ไร่เลย์ กระบี่

ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต
เวลาออก
ไร่เลย์
เวลาถึง
ผู้ใหญ่
ราคา
เด็ก 4-11 ปี
ราคา
เรือ
08:30 10:45 700 บาท 500 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี
เวลาออก
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต
เวลาถึง
ผู้ใหญ่
ราคา
เด็ก 4-11 ปี
ราคา
เรือ
08:30 09:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
09:00 10:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
09:30 10:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
11:00 12:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
13:00 14:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
13:30 14:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
14:30 15:30 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
15:00 16:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
16:00 17:00 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
09:00 11:00 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
11:00 13:00 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
14:30 16:30 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
15:30 17:30 600 บาท 450 บาท เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี
เวลาออก
เวลาถึง ผู้ใหญ่
ราคา
เด็ก 4-11 ปี
ราคา
เรือ
15:30 17:30 อ่าวนาง ท่าเรือนพรัตน์ธารา 500 บาท 350 บาท เฟอร์รี่
15:30 17:15 ไร่เลย์ 500 บาท 350 บาท เฟอร์รี่
09:00 11:00 ท่าเรือคลองจิหลาด เมืองกระบี่ 450 บาท 250 บาท เฟอร์รี่
10:30 12:30 ท่าเรือคลองจิหลาด เมืองกระบี่ 450 บาท 250 บาท เฟอร์รี่
15:30 17:30 ท่าเรือคลองจิหลาด เมืองกระบี่ 450 บาท 250 บาท เฟอร์รี่
หาดแหลมตง เกาะพีพี
เวลาออก
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต
เวลาถึง
ผู้ใหญ่
ราคา
เด็ก 4-11 ปี
ราคา
เรือ
07:50 09:30 900 บาท 700 บาท สปีดโบ๊ท
08:20 10:00 1150 บาท 1050 บาท สปีดโบ๊ท
10:00 13:00 800 บาท 700 บาท เฟอร์รี่
10:30 12:00 1150 บาท 1050 บาท สปีดโบ๊ท
13:30 16:30 800 บาท 700 บาท เฟอร์รี่
14:00 15:30 1150 บาท 1050 บาท สปีดโบ๊ท
จาก หาดแหลมตง, SAii Phi Phi Island Village, PP Erawan Palm Resort, Phi Phi Holiday Resort, Zeavola Resort & Spa, Phi Phi Natural Resort.
เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน
เวลาออก
เวลาถึง ผู้ใหญ่
ราคา
เด็ก 4-11 ปี
ราคา
เรือ
09:00 09:30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 800 บาท 600 บาท สปีดโบ๊ท
09:00 10:30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 1500 บาท 1000 บาท สปีดโบ๊ท
13:00 14:30 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 1500 บาท 1000 บาท สปีดโบ๊ท
13:30 15:15 ไร่เลย์ 550 บาท 400 บาท เฟอร์รี่
13:30 15:30 อ่าวนาง ท่าเรือนพรัตน์ธารา 550 บาท 400 บาท เฟอร์รี่
13:30 17:15 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 1000 บาท 750 บาท เฟอร์รี่

ค่า เรือไปเกาะพีพี จากอ่าวนาง ท่าเรือนพรัตน์ธารา ท่าเรืออ่าวนาง ไปเกาะพีพี

เวลาออก เวลาถึง ผู้ใหญ่
ราคา
เด็ก 4-11 ปี
ราคา
เรือ
09:30 อ่าวนาง ท่าเรือนพรัตน์ธารา 11:30 ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี 500 บาท 350 บาท เฟอร์รี่
10:30 อ่าวนาง ท่าเรือนพรัตน์ธารา 12:45 เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน 550 บาท 400 บาท เฟอร์รี่
15:00 อ่าวนาง ท่าเรือนพรัตน์ธารา 17:15 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 700 บาท 500 บาท เฟอร์รี่
15:15 ไร่เลย์ 17:15 ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต 700 บาท 500 บาท เฟอร์รี่

จองเรือ ค่าเรือ ตารางเรือ ไปเกาะพีพี จากกระบี่

ท่าเรือคลองจิหลาด เมืองกระบี่
เวลาออก
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี
เวลาถึง
ผู้ใหญ่
ราคา
เด็ก 4-11 ปี
ราคา
เรือ
09:00 11:00 450 บาท 250 บาท เฟอร์รี่
13:30 15:30 450 บาท 250 บาท เฟอร์รี่
15:00 17:00 450 บาท 250 บาท เฟอร์รี่


ซื้อด่วน แอดไลน์

จาก ภูเก็ต ไป เกาะ พี พี ขึ้น เรือ ที่ไหน

จาก ภูเก็ต ไป เกาะ พี พี ขึ้น เรือ ที่ไหน

 • ขึ้นเรือที่ ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต
 • ถนนท่าเรือใหม่ หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต 83000
 • ตำแหน่ง GPS 7°52'20.3"N 98°24'51.4"E, 7.872309, 98.414270
 • ไปท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต แผนที่ เส้นทาง คลิกที่นี่
 • เวลา เปิด-ปิดกี่โมง ? เปิดเวลา 08:00 - 18:00 ทุกวัน

เรือ ส ปี ด โบ๊ ท จากภูเก็ต ไปเกาะ พี พี ท่าเรือต้นไทร

เรือ ส ปี ด โบ๊ ท จากภูเก็ต ไปเกาะ พี พี ท่าเรือต้นไทร

 • สปีดโบ๊ท ออกเวลา 08:30 09:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:30 14:00 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
 • ราคาเรือสปีดโบ๊ทไปเกาะพีพี ผู้ใหญ่ 800 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว
 • จากภูเก็ต สปีดโบ๊ท โปรฯ รอบ 09:00 10:30 11:00 14:00 ผู้ใหญ่ 700 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว (ราคา ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันออกเดินทาง ก่อนตั๋วเต็ม)
 • ซื้อราคาโปรฯ คลิกที่นี่ !!!

ตารางเรือจากภูเก็ตไปเกาะพีพี ตารางเดินเรือท่าเรือรัษฎา

 • ตารางเวลา เรือ ภูเก็ต พี พี จองเรือไปเกาะพีพี จากภูเก็ต
 • เรือเฟอร์รี่ ออกเวลา 08:30 11:00 13:30 13:45 15:00 ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
 • ค่าเรือไปเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร ราคา ผู้ใหญ่ 600 บาท/เที่ยว, เด็ก 450 บาท/เที่ยว
 • จากภูเก็ต โปรฯ รอบ 08:30 และ 13:30 ผู้ใหญ่และเด็ก 450 บาท/เที่ยวต่อคน (ราคา ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันออกเดินทาง)
 • จากเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร มาภูเก็ต เรือเฟอร์รี่ ออกเวลา 09:00 11:00 14:30 15:30 ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
 • ค่าเรือจากเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร มาภูเก็ต ราคา ผู้ใหญ่ 600 บาท/เที่ยว, เด็ก 450 บาท/เที่ยว
 • จากเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร มาภูเก็ต โปรฯ รอบ 09:00 และ 14:30 ผู้ใหญ่และเด็ก 450 บาท/เที่ยวต่อคน (ราคา ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันออกเดินทาง)
 • ซื้อราคาโปรฯ คลิกที่นี่ !!!

เรือ ส ปี ด โบ๊ ท จากภูเก็ต ไป เกาะ พี พี

 • เรือสปีดโบ๊ท ออกเวลา 08:30 09:00 10:30 11:00 12:30 13:30 14:00 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
 • เรือ ส ปี ด โบ๊ ท จากภูเก็ต ไป เกาะ พี พี ท่าเรือต้นไทร ราคา ผู้ใหญ่ 800 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว
 • จากภูเก็ต โปรฯ รอบ 09:00 10:30 11:00 14:00 ผู้ใหญ่ 700 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว (ราคา ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันออกเดินทาง ก่อนตั๋วเต็ม)
 • ซื้อราคาโปรฯ คลิกที่นี่ !!!

เรือจากเกาะพีพีไปภูเก็ต สปีดโบ๊ท ท่าเรือต้นไทร

 • จากเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร มาภูเก็ต เรือสปีดโบ๊ท ออกเวลา 08:30 09:00 09:30 11:00 13:00 14:30 15:00 16:00 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
 • เรือจากเกาะพีพีไปภูเก็ต สปีดโบ๊ท ท่าเรือต้นไทร ราคา ผู้ใหญ่ 800 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว
 • จากเกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร มาภูเก็ต โปรฯ รอบ 08:30 09:30 13:00 15:00 ผู้ใหญ่ 700 บาท/เที่ยว, เด็ก 600 บาท/เที่ยว (ราคา ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันออกเดินทาง ก่อนตั๋วเต็ม)
 • ซื้อราคาโปรฯ คลิกที่นี่ !!!