จองเรือไปเกาะพีพี จากภูเก็ต ตารางเดินเรือท่าเรือรัษฎา ตารางเรือจากภูเก็ตไปเกาะพีพี

เรือเฟอร์รี่ เกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร ไป ภูเก็ต ท่าเรือรัษฎา ออกเวลา 09:00 11:00 14:30 15:00 15:30 ทุกวัน ซื้อด่วนก่อนเรือฯ เต็ม

เรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ระยะทาง 42 กิโลเมตร ซื้อล่วงหน้า ราคา 400 ฿/ท่าน (จากราคาปกติ 600 ฿/ท่าน เมื่อซื้อในวันเดินทาง)

เรือเฟอร์รี่ ภูเก็ต ไปเกาะพีพี

ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต
เวลาออก
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี
เวลาถึง
ราคา ซื้อออนไลน์
08:30 10:30 450 ฿
08:30 10:30 380 ฿
11:00 13:00 450 ฿
13:30 15:30 380 ฿
13:45 15:45 450 ฿
15:00 17:00 450 ฿

เรือจากเกาะพีพีไปภูเก็ต

ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี
เวลาออก
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต
เวลาถึง
ราคา ซื้อออนไลน์
09:00 10:45 450 ฿
09:00 11:00 380 ฿
11:00 13:00 450 ฿
14:30 16:30 380 ฿
14:30 16:30 450 ฿
15:00 17:00 450 ฿
15:30 17:30 450 ฿

ราคาเรือ ส ปี ด โบ๊ ท ไปเกาะ พี พี จากภูเก็ต

ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต
เวลาออก
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี
เวลาถึง
ราคา ซื้อออนไลน์
08:30 09:30 700 - 800 ฿
09:00 10:00 700 ฿
09:30 10:30 600 ฿
10:30 11:30 600 ฿
11:00 12:00 600 ฿
12:30 13:30 700 - 800 ฿
13:30 14:30 800 ฿
14:00 15:00 600 ฿
15:30 16:30 600 ฿

สปีดโบ๊ท จากเกาะพีพีไปภูเก็ต

ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี
เวลาออก
ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต
เวลาถึง
ราคา ซื้อออนไลน์
08:30 09:30 600 ฿
09:00 10:00 800 ฿
09:30 10:30 700 ฿
11:00 12:00 800 ฿
12:00 13:00 600 ฿
13:00 14:00 600 ฿
13:30 14:30 700 ฿
14:30 15:30 800 ฿
15:00 16:00 600 ฿
15:30 16:30 600 ฿
16:00 17:00 800 ฿
📌 ซื้อทันที ก่อนตั๋วเต็ม ในวันและเวลา ที่ต้องการเดินทาง
🔼