เกาะพีพี ไป ภูเก็ต เรือเฟอร์รี่

เรือเฟอร์รี่ เกาะพีพี ท่าเรือต้นไทร ไป ภูเก็ต ท่าเรือรัษฎา ออกเวลา 09:00 11:00 14:30 15:00 15:30 ทุกวัน ซื้อด่วนก่อนเรือฯ เต็ม

เรือจากท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี ไปท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต

จาก ถึง ท่าเรือรัษฎา
เวลาออก
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี
เวลาถึง
ผู้ใหญ่
ราคา
เด็ก (4-11 ปี)
ราคา
ชั้นที่นั่ง
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต09:0011:00380 ฿380 ฿ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต09:0011:00450 ฿450 ฿ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต11:0013:00450 ฿450 ฿ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต14:3016:30380 ฿380 ฿ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต14:3016:30450 ฿450 ฿ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต15:0017:00450 ฿450 ฿ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพีท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต15:3017:30450 ฿450 ฿ที่นั่งมาตรฐาน เฟอร์รี่
📌 ซื้อทันที ก่อนตั๋วเต็ม ในวันและเวลา ที่ต้องการเดินทาง
🔼